คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

(+66) 053 266 557

dentalchiangmai@gmail.com

@cmdental

โรคเหงือกคืออะไร

โรคเหงือก คือการอักเสบของเหงือกที่สามารถพัฒนาไปเป็นการติดเชื้อที่กระดูกที่ยึดติดฟันและบริเวณใกล้เคียง โรคเหงือกเกิดจากแบคทีเรียซึ่งเป็นเหมือนฟิล์มที่ใสที่เกาะอยู่บนตัวฟัน ถ้าไม่ทำความสะอาดออกไปทุกวันด้วยการแปรงฟันและขัดฟัน คราบแบคทีเรียก็จะสะสม และไม่เพียงแค่เหงือกและฟันก็จะติดเชื้อ แต่รวมถึงเนื้อเยื่อและกระดูกที่ยึดติดกับฟันด้วย ซึ่งอาจทำให้ฟันโยก หลุด หรือต้องถูกถอนออกไป

ทันตกรรมโรคเหงือก

สาเหตุของโรคเหงือก

เกิดจากการที่มีการสะสมของ คราบอาหารต่างๆที่ติดบนตัวฟันหรือคราบจุลินทรีย์นานๆ ทำให้เชื้อโรคต่างๆที่อาศัยอยู่ในคราบเหล่านั้นสร้างสารพิษ ขึ้นมาทำลายเหงือกรวมถึงกระดูกที่รองรับฟันด้วย

สรุปอาการแสดงที่ทำให้รู้ว่าเราอาจมีโรคเหงือกอยู่

 • มีเลือดออกจากเหงือกขณะแปรงฟัน
 • เหงือกมีสีแดงขึ้น และบวม
 • ขอบเหงือกแยกจากตัวฟัน ไม่แนบสนิทไปกับตัวฟัน
 • มีกลิ่นปากมานานแล้วก็ไม่หายไปเสียที
 • มีหนองไหลออกมาระหว่างเหงือกกับตัวฟัน
 • ฟันโยก
 • ฟันมีการเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมจนสังเกตได้
 • ฟันปลอมที่ใส่อยู่หลวมมากขึ้น

การป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหงือก

 • แปรงฟันให้สะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 • การทำความสะอาดบริเวณซอกฟันทุกวัน
 • ขั้นสุดท้ายก็เป็นการไปตรวจฟันกับทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือนและรับการขูดหินปูนหรือทำความสะอาด ช่องปากโดยทันตแพทย์ในส่วนที่คุณทำความสะอาดไม่หมดครับ
ติดต่อเรา-นัดทำฟัน
บริการให้คำปรึกษา ฟรี!