คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

(+66) 053 266 557

dentalchiangmai@gmail.com

@cmdental

รีเทนเนอร์ (Retainer)

คือ อุปกรณ์เฉพาะบุคคล ที่ใส่เพื่อคงสภาพการเรียงตัวของฟัน ควบคุมฟันให้อยู่ในตำแหน่งคงที่ เนื่องจากฟันที่มีการเรียงตัวใหม่ เหงือกและกระดูกฟันยังไม่ยึดตัว รีเทนเนอร์จะคอยประคองฟันไม่ให้ฟันที่จัดนั้นเคลื่อนหรือล้มตัวผิดรูป โดยเมื่อทันตแพทย์จัดฟันเสร็จเรียบร้อย จะให้ท่านใส่รีเทนเนอร์นี้เสมอ ปกติแล้วหลังจากถอดอุปกรณ์จัดฟัน หรือเมื่อจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รีเทนเนอร์ (Retainer) เชียงใหม่

ท่านจะต้องใส่รีเทนเนอร์ทุกวันต่อเนื่องตามที่ทันตแพทย์แนะนำ หากคนไข้ไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมีสิทธิ์ที่ฟันจะเลื่อนได้อีก โดยสังเกตจาก รีเทนเนอร์ที่ใส่มีความคับแน่นขึ้น ก็ต้องกลับมาใส่แบบตลอดอีก ในบางกรณีที่คนไข้ไม่ใส่ใจกับการใส่รีเทนเนอร์เมื่อฟันเกิดผิดรูปจนรีเทนเนอร์อันเดิมไม่สามารถใส่ได้อีก คนไข้จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อทำการจัดฟันใหม่อีก

รีเทนเนอร์มีกี่แบบ?

ปัจจุบันรีเทนเนอร์ถูกพัฒนาและนำมาใช้อยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือแบบลวดและแบบใส ข้อดี ข้อเสียของทั้งสองแบบมีดังนี้

รีเทนเนอร์ (Retainer) เชียงใหม่

1. แบบลวด เลือกสีหุ้มลวดด้านหน้าได้ตามความชอบ หรือจะไม่หุ้มสีก็ได้ มีความคงทนมากกว่าแบบใส ทำความสะอาดได้ง่ายกว่า หากหลวม ใส่ไม่กระชับ กดทับหรือแน่นเกินไป นำไปให้หมอฟันแก้ไขให้ได้ โดยไม่ต้องทำใหม่

รีเทนเนอร์ (Retainer) เชียงใหม่

2. แบบใส ใส่แล้วดูเป็นธรรมชาติ สามารถคงสภาพฟันได้ดีกว่าแบบลวดเพราะล็อคฟันไว้ทุกตำหน่ง แต่หากไม่สวมทุกวัน ฟันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะใส่กลับไม่ได้ ต้องทำใหม่ แก้ไขอะไรไม่ได้ การทำความสะอาดก็ทำได้ยากกว่าแบบลวด โอกาสตกแล้วแตกจะง่ายกว่าแบบลวด

รีเทนเนอร์ (Retainer) เชียงใหม่
ติดต่อเรา-นัดทำฟัน
บริการให้คำปรึกษา ฟรี!