คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

(+66) 053 266 557

dentalchiangmai@gmail.com

@cmdental

สะพานฟัน

สะพานฟัน (Dental Bridge) เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ด้วยการยึดซี่ฟันปลอมเข้ากับฟันซี่ข้างเคียงอย่างถาวร (ถอดออกมาล้างไม่ได้) อย่างไรก็ดี ฟันซี่ข้างเคียงจะถูกกรอเตรียมเพื่อเป็นหลักของสะพานฟัน

ข้อดี ของการทำสะพานฟัน

  • ให้ความสวยงาม
  • เป็นฟันเทียมติดแน่น
  • ให้ความแข็งแรง ในกรณีที่ฟันหลักยึดทั้ง 2 ข้างไม่แข็งแรง และจำเป็นต้องทำครอบฟัน
  • คงทนถาวร
  • ทำเสร็จภายใน 2 ครั้ง
  • ขั้นตอนยุ่งยากน้อยกว่ารากฟันเทียม
สะพานฟัน (Dental Bridge)
ตัวอย่างขั้นตอนการทำสะพานฟัน

ข้อเสีย ของการทำสะพานฟัน

  • ต้องกรอเนื้อฟันออกมากในกรณีที่ฟันข้างเคียงเป็นฟันที่แข็งแรง การทำสะพานฟันจำเป็นต้องกรอเนื้อฟันข้างเคียงออกทั้ง 2 ซี่ ยิ่งในกรณีที่ฟันทั้ง 2 ซี่ มีแนวการเรียงตัวไม่เหมือนกัน บางรายอาจจะต้องรักษารากฟันร่วมด้วย
  • ราคาสูงกว่าฟันเทียม บางส่วนถอดได้
  • การทำความสะอาดยากขึ้น ต้องอาศัยเครื่องมือบางอย่างและการดูแลรักษาความสะอาดที่ดี

ชนิดของสะพานฟัน

  • สะพานฟันทั่วไป (Traditional Bridge) ประกอบด้วยส่วนของครอบฟัน (Crown or Retainer) และฟันแขวน (Pontic) ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป 1-2 ซี่
  • สะพานฟันชนิดฟันยื่น (Cantilever Bridge) สะพานฟันชนิดนี้จะมีส่วนของโลหะ เป็นปีกอยู่ด้านหลังของฟันหลักยึด โดยไม่กรอแต่งเป็นครอบฟัน ใช้กาวยึดทางทันตกรรมในการยึดสะพานฟัน และฟันหลัก

ตัวอย่าง ก่อนและหลังการใส่งานสะพานฟันของคนไข้

ตัวอย่างคนไข้ที่ 1

ตัวอย่างการทำสะพานฟัน

ตัวอย่างคนไข้ที่ 2

ตัวอย่างการทำสะพานฟัน

ตัวอย่างคนไข้ที่ 3

ตัวอย่างการทำสะพานฟัน
ติดต่อเรา-นัดทำฟัน
บริการให้คำปรึกษา ฟรี!