คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

(+66) 053 266 557

dentalchiangmai@gmail.com

@cmdental

VIDEO Testimonials at Dentist Chiangmai, Thailand.

Denis Hampson - Australia

Richard Christie - Canada

Testimonials at Dental Chiang Mai

Testimonials at Dental Chiang Mai

Alex Lavita From U.S.A

Frank Landt - U.S.A

Andreas Stenz From Switzerland

Kiyotaka Suzuki - TEXAS, U.S.A

Bentley Kalaway - Hawaii, U.S.A

Rose - Marie Arbour - Canada ( France Language )

Cliff Colins - Hawaii, U.S.A

Jane Grace & Anthony Williams - Australia

Erwin and Adriene Webber - Australia

Liz and Murray Ruby - Australia

MR.Ruard Jean Paul - France

Peter Tarceton - England

Rosie Echelmeier - U.S.A

Walter Herzog - Switzerland

Moser Erika - German