คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม มอบรถกอล์ฟ รับ-ส่งผู้ป่วย

บริจาครถกอล์ฟรับส่งผู้ป่วยให้ รพ.ราชพิพัฒน์

23 พฤษภาคม 2567 ตัวแทน ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ ผู้บริหารคลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม มอบรถกอล์ฟ รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 1 คัน มูลค่า 262,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม.

งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ Thai - German International Congress ครั้งที่ 6

งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ Thai - German International Congress ครั้งที่ 6

วันที่ 11-13 มกราคม 2566 จ.เชียงใหม่ ได้มีโอกาส ต้อนรับ หมอฟัน ทันตแพทย์ ทั่วโลก มาประชุมวิซาการ ด้าน รากฟันเทียมระดับนานาชาติ ที่ชื่องาน 6th Thai-German Dental Congress Global Changes in Dental Practice 2023 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช ครบ 63 ปี

ร่วมงาน และ รับมอบโล่ วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช ครบ 63 ปี

ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ ทันตแพทย์ประจำ คลินิก เจริญเมือง (ซีเอ็ม) ทันตกรรม ร่วมงาน และ รับมอบโล่ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช ครบ 63 ปี โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย

รับการฉีดวัคซีน Covid-19 เชียงใหม่

ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบทั้ง 2 เข็ม เรียบร้อยแล้ว

ใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ทางคลินิกได้ปฏิบัติตามมาตรการหลายขั้นตอนด้วยกันที่ใช้ควบคุมและป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ทุกท่าน รวมไปถึง ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ เช่น มีการคัดกรองคนไข้ มีชุดป้องกันต่างๆ รวมทั้งมีเครื่องดูดละอองฝอยขณะทำหัตถการ ปรับปรุงการระบายอากาศภายในห้องทันตกรรม เป็นต้น

CM Dental Clinic ได้รับ ประกาศนียบัตร ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามโครงการ คลินิกทันตกรรมคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่

CM Dental Clinic ได้รับ ประกาศนียบัตร ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามโครงการ คลินิกทันตกรรมคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่

คลินิก เจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทันตกรรม (CM Dental Clinic) ได้รับ ประกาศนียบัตร ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามโครงการ คลินิกทันตกรรมคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Quality Dental Clinic) ภายในงานประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง แนวทางการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ (New normal New dental service model)

เครื่องดูดแรงดันสูง ใกล้จุดกำเนิดละอองฝอย (Aerosol suction machine)

โครงการทำความดีเราขอชื่นชม เทศบาลเมืองแม่เหียะ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ทำความดีเราขอชื่นชม” ยกย่อง อสม. ผู้เสียสละทำงานช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

เครื่องดูดแรงดันสูง ใกล้จุดกำเนิดละอองฝอย (Aerosol suction machine)

ติดตั้งเครื่องดูดแรงดันสูง ใกล้จุดกำเนิดละอองฝอย (Aerosol suction machine) ในระหว่างทำฟัน

หนึ่งในแนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรมในสถานการณ์ COVID-19 ที่ คลินิก เจริญเมือง ทันตกรรม (CM Dental Clinic) ได้นำ เครื่องดูดแรงดันสูง ใกล้จุดกำเนิดละอองฝอย (Aerosol suction machine) มาใช้ ในระหว่างการทำฟัน

ตู้เราสุข ตอบแทนชุมชนและสังคม ด้านหน้า คลินิก เจริญเมือง ทันตกรรม เชียงใหม่

ตู้เราสุข ตอบแทนชุมชนและสังคม ด้านหน้า คลินิก เจริญเมือง ทันตกรรม เชียงใหม่

ตู้เราสุข เป็นหนึ่งใน โครงการ "กล่องใจ" ตอบแทนชุมชนและสังคม ของ พี่น้องศิษย์เก่าชาว MC (MC we care, MC we share) มีตั้งอยู่หลายจุด ใน จ.เชียงใหม่ รวมถึงที่ด้านหน้า คลินิก เจริญเมือง ทันตกรรม (CM Dental Clinic) ถ.เจริญเมือง ใกล้สี่แยกหนองประทีป จ.เชียงใหม่

ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ คลินิก เจริญเมือง(ซีเอ็ม)และ ทีมงาน ได้เดินทางขึ้นไป ทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน และ แจกทุนการศึกษานักเรียน

ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ คลินิก เจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทันตกรรม และ ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน และ แจกทุนการศึกษานักเรียน

เมื่อวันที่ 20-21 มค 63 ทางทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ คลินิก เจริญเมือง(ซีเอ็ม)และ ทีมงาน ได้เดินทางขึ้นไป ทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน และ แจกทุนการศึกษานักเรียน ที่ โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ และ โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ Thai - German International Congress ครั้งที่ 5

งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ Thai - German International Congress ครั้งที่ 5

สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (PDAT) ร่วมกับ German Society of Oral Implantology (DGOI) และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 5th Thai-German Dental Congress ในหัวข้อเรื่อง “Esthetic and Implantology: Integrated Biology and Digital Dentistry” ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ The 4th Thai - German International Congress

สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ German Society of Oral Implantology (DGOI) ได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Thai - German International Congress ในหัวข้อเรื่อง Implant Dentistry : Merging Scientific Base with up to date technology.