คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ คลินิก เจริญเมือง(ซีเอ็ม)และ ทีมงาน ได้เดินทางขึ้นไป ทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน และ แจกทุนการศึกษานักเรียน

ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ คลินิก เจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทันตกรรม และ ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน และ แจกทุนการศึกษานักเรียน

เมื่อวันที่ 20-21 มค 63 ทางทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ คลินิก เจริญเมือง(ซีเอ็ม)และ ทีมงาน ได้เดินทางขึ้นไป ทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน และ แจกทุนการศึกษานักเรียน ที่ โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ และ โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ Thai - German International Congress ครั้งที่ 5

งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ Thai - German International Congress ครั้งที่ 5

สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (PDAT) ร่วมกับ German Society of Oral Implantology (DGOI) และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 5th Thai-German Dental Congress ในหัวข้อเรื่อง “Esthetic and Implantology: Integrated Biology and Digital Dentistry” ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ The 4th Thai - German International Congress

สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ German Society of Oral Implantology (DGOI) ได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Thai - German International Congress ในหัวข้อเรื่อง Implant Dentistry : Merging Scientific Base with up to date technology.