คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ The 4th Thai - German International Congress

สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ German Society of Oral Implantology (DGOI) ได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Thai - German International Congress ในหัวข้อเรื่อง Implant Dentistry : Merging Scientific Base with up to date technology.