คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

617/9 ชั้น 1 อาคารเลิศกิตติ ถนนเจริญเมือง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร. 053-266555, 053-266557, 088-258-2962

E-mail: [email protected]

Line: @cmdental

แผนที่คลินิกทำฟันเชียงใหม่ เจริญเมือง (ซีเอ็ม) ทันตกรรม

Make an Appointment

Name*
 Lastname*
 Email*
 Confirm email*
 Sex
Male Female      
 Age
Address*
Telephone*
Dental Services
General Dentistry Exam & Consultation
  Prophylaxis (Cleaning)
 
Scaling/Polishing
  Filling
  Whitening
Pediatric Dentistry Sealant
  Pediatric Orthodontics
  Fluoride Application
Orthodontics (Braces)
Orthodontic Procedure
Endodontics Remove Pulp
  Root Canal Treatment
Periodontics Root Planning
  Periodontic Treatment
Prosthodontics
Full Dentures
  Removable Dentures
  Veneers
  Crowns
  Bridges
Oral Surgery Extraction
  Impaction
 
Polypectomy
  Drainage
Dental Implants Dental Implants
 
Other
 

Your Preferred Appointment