คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

หลายๆ ท่านคงเคยประสบปัญหาว่า ฟันธรรมชาติที่เคยสวยงามเกิด แตก ยื่น หรือไม่สวยงาม ในบางท่านที่เกิดฟันผุมากจนเหลือเนื้อฟันน้อยมาก เมื่อรักษารากฟันแล้ว ทันตแพทย์ไม่สามารถอุดฟันแบบปกติได้ จะถอนฟันทิ้งก็จะเสียฟันที่ช่วยในการบดเคี้ยวตามธรรมชาติทิ้งไป แต่ปัจจุบันนี้ ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันผุจนเนื้อฟันเหลือน้อย ไม่ต้องถอนฟันทิ้งอีกต่อไปด้วย การครอบฟัน

การทำครอบฟัน เป็นการบูรณะฟันอย่างหนึ่ง โดยการนำวัสดุบางชนิด เช่น โลหะ บอร์ซเลน (Porcelain) หรือพลาสติกครอบลงไปบนตัวฟัน โดยวัสดุที่ทำครอบฟัน จะมีทั้งแบบที่เป็นสีเดียวกับตัวฟัน และแบบที่เป็นสีโลหะ หรือเป็นทั้ง 2 แบบผสมกัน

การครอบฟัน
ภาพตัวอย่าง การใส่งานครอบฟัน

การทำครอบฟันมักจะทำเมื่อ

  • ฟันชี่นั้นผุมาก จนเนื้อฟันเหลือน้อยมาก ไม่เหมาะหรือไม่สามารถที่จะอุดฟันแบบปกติ
  • ฟันชี่นั้นหัก แตก หรือบิ่นมากจนอุดไม่ได้
  • ฟันชี่นั้นได้รับการรักษารากฟันจนเสร็จสมบูรณ์แล้วชึ่ง เนื้อฟันจะเปราะหรือแตกง่ายกว่าฟันปกติ
  • เหตุผลอื่นๆ เช่น เพื่อความสะดวกในการใส่ฟันปลอม

การทำครอบฟันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นจะทำในรายที่มีข้อบ่งชี้เท่านั้น

ข้อเสียของการทำครอบฟัน คือ มีราคาสูงเมื่อเทียบกับการอุดฟัน และฟันที่อยู่ในครอบฟัน อาจจะเกิดการผุได้ ดังนั้นผู้ที่ใส่ครอบฟัน จึงต้องรักษาฟันให้สะอาด และหมั่นมาตรวจฟันที่ครอบ กับทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน ระยะเวลาที่ใช้ในการทำครอบฟัน จำเป็นต้องมาทำอย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์

ตัวอย่าง ก่อนและหลังการใส่งานครอบฟันของคนไข้

ตัวอย่างที่ 1

Dental Crowns by Dental Chiang Mai
ตัวอย่างที่ 1 ก่อนและหลังการใส่งานครอบฟันของคนไข้

ตัวอย่างที่ 2

Dental Crowns by Dental Chiang Mai
ตัวอย่างที่ 2 ก่อนและหลังการใส่งานครอบฟันของคนไข้
ติดต่อเรา-นัดทำฟัน
บริการให้คำปรึกษา ฟรี!
ป้องกันสแปม