คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

การเคลือบฟันเทียม หรือ Veneers

เป็นทันตกรรมเพื่อความสวยงามที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟัน รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ (เล็กน้อย) เคลือบฟันเทียม (dental veneers) เป็นการฉาบฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน สามารถทำได้ด้วยวัสดุ 2 ประเภท ได้แก่ คอมโพสิตเรซิน (Composite Rasin) และ พอร์ซเลน/เซรามิก (Porcelain/Ceramic) โดยมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันในปริมาณที่น้อยมากเพื่อนำวัสดุสีเหมือนฟันมาติดกับผิวด้านหน้าฟัน

การเคลือบฟันเทียม หรือ Veneers

วัตถุประสงค์ในการทำเคลือบฟันเทียม

  • เพื่อปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าหลายๆซี่ ที่ห่างกันเพียงเล็กน้อย
  • เพื่อแก้ไขรูปร่างฟันที่ผิดปกติ
  • เพื่อรักษาฟันซึ่งเกิดการหักของฟันโดยไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน
  • เพื่อแก้ไขฟันที่มีเคลือบฟันผิดปกติ เพื่อแก้ไขฟันที่มีสีเข้มผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฟอกสีฟัน
  • เพื่อแก้ไขฟันที่เรียงตัวผิดปกติไม่มาก
การเคลือบฟันเทียม หรือ Veneers

ตัวอย่างก่อนและหลังการทำวีเนียร์

ตัวอย่างคนไข้ #1

Dental Veneers by Dental Chiang Mai patient 1

ตัวอย่างคนไข้ #2

Dental Veneers by Dental Chiang Mai patient 2

ตัวอย่างคนไข้ #3

Dental Veneers by Dental Chiang Mai patient 3

ตัวอย่างคนไข้ #4

Dental Veneers by Dental Chiang Mai patient 4

ปิดช่องว่างระหว่างฟัน

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการมีช่องว่างระหว่างฟัน

ปัจจุบันคุณสามารถทำการรักษาง่ายๆได้ด้วยการปิดช่องว่างระหว่างฟัน การรักษานี้สามารถทำโดยการอุดแต่งด้วยวัสดุคอมโพสิตซึ่งเป็นวัสดุอุดสีเหมือนฟันซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องกรอฟันธรรมชาติเลยและสามารถทำเสร็จได้ในกาารรักษาเพียงครั้งเดียว แต่วัสดุนี้สามารถมีการสึกกร่อนได้หากใช้เป็นระยะเวลานานๆ คุณอาจใช้การทำเคลือบฟันเทียมในการปิดช่องว่่างระหว่างฟันก็ได้ซึ่งจะมีความคงทนมากกว่าแต่จำเป็นต้องมีการกรอฟันบางส่วนแล้วบูรณะด้วยเคลือบฟันเทียม โดยส่วนใหญ่เรามักจะให้การรักษาด้วยการทำการอุดปิดช่องว่างระหว่างฟันด้วยคอมโพสิตมากกว่า

ภาพตัวอย่างก่อนและหลังการปิดช่องว่างระหว่างฟัน

ตัวอย่างเคสคนไข้ที่ 1

ปิดช่องว่างระหว่างฟัน ทำฟันเชียงใหม่

ตัวอย่างเคสคนไข้ที่ 2

ปิดช่องว่างระหว่างฟัน ทำฟันเชียงใหม่

ภาพก่อนและหลังการรักษา คนไข้ฟันหน้าหัก และได้รับการตกแต่งเสริมฟันให้เป็นปกติ

ปิดช่องว่างระหว่างฟัน ทำฟันเชียงใหม่
ติดต่อเรา-นัดทำฟัน
บริการให้คำปรึกษา ฟรี!
ป้องกันสแปม