คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

การฟอกสีฟัน (Teeth Whitening) เป็นวิทยาการอันทันสมัย สะดวก ปลอดภัย โดยไม่ต้องฉีดยาชา และไม่สิ้นเปลืองเวลา ฟันของคุณขาวขึ้น เพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ยิ้มอย่างมั่นใจ ด้วยฟันขาวสะอาดใสชวนมอง

การฟอกสีฟัน (Teeth Whitening) เชียงใหม่
การฟอกสีฟัน (Teeth Whitening) ยิ้มสวยสดใส โดย คลินิกทำฟันเชียงใหม่

ปัจจัยที่ทำให้ฟันของเรามีสีเข้มขึ้นโดยทั่วไปจะมี 2 อย่าง คือ

 • ปัจจัยภายนอก เช่น คราบอาหารที่ทำความสะอาดไม่หมด คราบหินปูน คราบชา กาแฟ บุหรี่ ซึ่งสามารถกำจัดออกได้ โดยการขูดหินปูนและขัดฟัน
 • ปัจจัยภายในจากฟันเราเอง เช่น
  • สีจากการกินยาเตตราซัยคลิน ซึ่งจะทำให้มีสีเหลือง เทา น้ำตาล ได้
  • สีจากการกินฟลูออไรด์มากเกินตอนเด็ก
  • ถ้าฟันมีการกระแทกที่รุนแรง อาจมีเม็ดสีจากเลือดไปค้างในเนื้อฟันทำให้ ฟันมีสีเข้มได้
  • สีจากรอยผุ หรือติดสีจากวัสดุอุดฟันเก่าๆ
  • เมื่ออายุมาก ฟันก็จะมีสีเข้มขึ้นโดยธรรมชาติ
  • โรคประจำตัวบางอย่าง แต่พบน้อย

การฟอกสีฟัน มี 2 แบบ

1. การฟอกสีฟันในคลินิก (In-office bleaching) ซึ่งทำโดยทันตแพทย์ ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชม. ซึ่งได้ผลเร็ว สามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในวันที่ทำการรักษาเลย

การฟอกสีฟัน ในคลินิก (In-office bleaching)
การฟอกสีฟันในคลินิก (In-office bleaching) ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชม.

2. การฟอกสีฟันที่บ้าน (Home-bleaching) ซึ่งทำโดยตัวของคนไข้เอง จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ 5 -7 ของการฟอกสีฟัน และควรจะทำการฟอกสีฟันต่อเนื่องกันประมาณ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องฟอกสีฟันซ้ำ ทุก 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหาร, การแปรงฟัน และสีฟันโดยธรรมชาติของแต่ละบุคคล

ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home-bleaching) ทำโดยตัวของคนไข้เอง
ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home-bleaching) ทำโดยตัวของคนไข้เอง

Information from :

ตัวอย่างก่อนและหลังการฟอกสีฟันที่คลินิก

(ระดับความขาวขึ้นอยู่กับความพอใจของคนไข้)

ตัวอย่างคนไข้ #1

ตัวอย่างคนไข้ฟอกสีฟัน
ตัวอย่างที่ 1. คนไข้ฟอกสีฟัน

ตัวอย่างคนไข้ #2

ตัวอย่างคนไข้ฟอกสีฟัน
ตัวอย่างที่ 2. คนไข้ฟอกสีฟัน

ตัวอย่างคนไข้ #3

ตัวอย่างคนไข้ฟอกสีฟัน
ตัวอย่างที่ 3. คนไข้ฟอกสีฟัน
ติดต่อเรา-นัดทำฟัน
บริการให้คำปรึกษา ฟรี!
ป้องกันสแปม