คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

รักษารากฟัน

เมื่อเกิดฟันผุที่ผิดเคลือบจนถึงเนื้อฟันส่วนบนๆ แล้วไม่ได้รักษาโดยการอุดฟัน การผุจะลุกลามเข้าสู่โพรงประสาทฟันได้ การรักษารากฟัน จึงหมายถึง การรักษาภายในตัวฟัน โดยการทำให้ภายในโพรงประสาทฟันสะอาด ปราศจากเชื้อโรค แล้วอุดให้แน่น ทำให้เก็บฟันที่เคยเป็นโรคเอาไว้ได้โดยไม่ต้องถอนทิ้ง และสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ

การรักษารากฟัน (Root Canal Treatment)
การรักษารากฟัน (Root Canal Treatment)

อย่างไรก็ตามการรักษารากฟันนั้น เป็นเพียงความพยายามที่จะเก็บฟันนั้นไว้ให้อยู่ในช่องปากได้นานที่สุด แทนที่จะถอนออกไป และฟันที่ได้รับการรักษารากฟันแล้วนั้น จะถูกเรียกว่าฟันตาย (non-vital tooth) เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่เห็นได้ชัด คือ เนื้อฟันจะเปราะขึ้น แตกหักได้ง่ายขึ้น และฟันจะเปลี่ยนเป็น สีคล้ำลงกว่าเดิม ดังนั้น เพื่อให้ฟันมีความแข็งแรง และสวยงามดังเดิม ทันตแพทย์จึงแนะนำให้ทำเดือยฟันร่วมกับ ทำครอบฟัน (post & core) หลังจาการรับการรักษารากฟัน โดยสมบูรณ์แล้ว ฟันซี่นั้น อาจจะอยู่ได้อีกเพียง 1 ปี, 2 ปี. 5 ปี หรือตลอดชีวิตก็ได้

ข้อควรพิจารณาสำหรับคนไข้ การรักษารากฟันเป็นการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยปกติแล้วจะใช้เวลารักษาประมาณ 2-4 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของฟันที่จะรับการรักษา ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจเข้ารับการรักษารากฟัน คนไข้ต้องแน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอที่จะมารับการรักษา

หลังการรักษารากฟัน อาจมีอาการปวดอยู่ 2-3 วัน ให้รับประทานยาแก้ปวด เพื่อบรรเทาอาการสัปดาห์แรกหลังการรักษา ควรรับประทานอาหารอ่อน หรือเคี้ยวอาหารโดยใช้ฟันช้างที่ไม่ได้รับการรักษา และงดการใช้ฟันที่รักษาเคี้ยวอาหารแข็ง จนกว่าการครอบฟัน หรืออุดฟันถาวรจะเสร็จสมบูรณ์

การรักษารากฟัน (Root Canal Treatment)
รูปแสดงขั้นตอนการรักษารากฟัน (Root Canal Treatment)
ติดต่อเรา-นัดทำฟัน
บริการให้คำปรึกษา ฟรี!
ป้องกันสแปม