คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

สะพานฟัน

สะพานฟัน (Dental Bridge) เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ด้วยการยึดซี่ฟันปลอมเข้ากับฟันซี่ข้างเคียงอย่างถาวร (ถอดออกมาล้างไม่ได้) อย่างไรก็ดี ฟันซี่ข้างเคียงจะถูกกรอเตรียมเพื่อเป็นหลักของสะพานฟัน

สะพานฟัน (Dental Bridge) เชียงใหม่
ตัวอย่างขั้นตอนการทำสะพานฟัน โดย คลินิกทำฟัน เจริญเมือง ทันตกรรม เชียงใหม่

ข้อดี ของการทำสะพานฟัน

 • ให้ความสวยงาม
 • เป็นฟันเทียมติดแน่น
 • ให้ความแข็งแรง ในกรณีที่ฟันหลักยึดทั้ง 2 ข้างไม่แข็งแรง และจำเป็นต้องทำครอบฟัน
 • คงทนถาวร
 • ทำเสร็จภายใน 2 ครั้ง
 • ขั้นตอนยุ่งยากน้อยกว่ารากฟันเทียม
สะพานฟัน (Dental Bridge) เชียงใหม่
ตัวอย่างขั้นตอนการทำสะพานฟัน โดย คลินิกทำฟัน เจริญเมือง ทันตกรรม เชียงใหม่

ข้อเสีย ของการทำสะพานฟัน

 • ต้องกรอเนื้อฟันออกมาก ในกรณีที่ฟันข้างเคียงเป็นฟันที่แข็งแรง การทำสะพานฟัน จำเป็นต้องกรอเนื้อฟันข้างเคียงออกทั้ง 2 ซี่ ยิ่งในกรณีที่ฟันทั้ง 2 ซี่ มีแนวการเรียงตัวไม่เหมือนกัน บางรายอาจจะต้อง รักษารากฟันร่วมด้วย
 • ราคาสูงกว่าฟันเทียม บางส่วนถอดได้
 • การทำความสะอาดยากขึ้น ต้องอาศัยเครื่องมือบางอย่าง และการดูแลรักษาความสะอาดที่ดี

ชนิดของสะพานฟัน

 • สะพานฟันทั่วไป (Traditional Bridge) ประกอบด้วยส่วนของครอบฟัน (Crown or Retainer) และฟันแขวน (Pontic) ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป 1-2 ซี่
 • สะพานฟันชนิดฟันยื่น (Cantilever Bridge) สะพานฟันชนิดนี้ จะมีส่วนของโลหะ เป็นปีกอยู่ด้านหลังของฟันหลักยึด โดยไม่กรอแต่งเป็นครอบฟัน ใช้กาวยึดทางทันตกรรมในการยึดสะพานฟัน และฟันหลัก

ตัวอย่าง ก่อนและหลังการใส่งานสะพานฟัน ของคนไข้

ตัวอย่างคนไข้ที่ 1

ตัวอย่างการทำสะพานฟัน
ตัวอย่างคนไข้ที่ 1. ก่อนและหลัง การใส่งานสะพานฟัน

ตัวอย่างคนไข้ที่ 2

ตัวอย่างการทำสะพานฟัน
ตัวอย่างคนไข้ที่ 2. ก่อนและหลัง การใส่งานสะพานฟัน

ตัวอย่างคนไข้ที่ 3

ตัวอย่างการทำสะพานฟัน
ตัวอย่างคนไข้ที่ 3. ก่อนและหลัง การใส่งานสะพานฟัน
ติดต่อเรา-นัดทำฟัน
บริการให้คำปรึกษา ฟรี!
ป้องกันสแปม