คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

การเคลือบฟันเทียม หรือ Veneers

เป็นทันตกรรมเพื่อความสวยงามที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟัน รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ (เล็กน้อย) เคลือบฟันเทียม (dental veneers) เป็นการฉาบฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน สามารถทำได้ด้วยวัสดุ 2 ประเภท ได้แก่ คอมโพสิตเรซิน (Composite Rasin) และ พอร์ซเลน/เซรามิก (Porcelain/Ceramic) โดยมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันในปริมาณที่น้อยมาก เพื่อนำวัสดุสีเหมือนฟันมาติดกับผิวด้านหน้าฟัน

การเคลือบฟันเทียม หรือ Veneers
เคลือบฟันเทียม หรือ Veneers

วัตถุประสงค์ในการทำเคลือบฟันเทียม

  • เพื่อปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าหลายๆซี่ ที่ห่างกันเพียงเล็กน้อย
  • เพื่อแก้ไขรูปร่างฟันที่ผิดปกติ
  • เพื่อรักษาฟันซึ่งเกิดการหักของฟันโดยไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน
  • เพื่อแก้ไขฟันที่มีเคลือบฟันผิดปกติ เพื่อแก้ไขฟันที่มีสีเข้มผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฟอกสีฟัน
  • เพื่อแก้ไขฟันที่เรียงตัวผิดปกติไม่มาก
การเคลือบฟันเทียม หรือ Veneers
การเคลือบฟันเทียม หรือ Veneers

ตัวอย่างก่อน และหลังการทำวีเนียร์

ตัวอย่างคนไข้ #1

ตัวอย่างการทำวีเนียร์ หรือการเคลือบฟันเทียม Dental Veneers by Dental Chiang Mai patient 1
ตัวอย่าง 1. การทำวีเนียร์ หรือการเคลือบฟันเทียม

ตัวอย่างคนไข้ #2

Dental Veneers by Dental Chiang Mai patient 2
ตัวอย่าง 2. การทำวีเนียร์ dental veneers

ตัวอย่างคนไข้ #3

Dental Veneers by Dental Chiang Mai patient 3
ตัวอย่าง 3. การทำวีเนียร์ dental veneers

ตัวอย่างคนไข้ #4

Dental Veneers by Dental Chiang Mai patient 4
ตัวอย่าง 4. การทำวีเนียร์ dental veneers
ติดต่อเรา-นัดทำฟัน
บริการให้คำปรึกษา ฟรี!
ป้องกันสแปม