คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

dental chiang mai

วันที่ 11-13 มกราคม 2566 จ.เชียงใหม่ ได้มีโอกาส ต้อนรับ หมอฟัน ทันตแพทย์ ทั่วโลก มาประชุมวิชาการ ด้าน รากฟันเทียมระดับนานาชาติ ที่ชื่องาน 6th Thai-German Dental Congress Global Changes in Dental Practice 2023 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

จัดโดย สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (PDAT) ร่วมกับ German Society of Oral Implantology (DGOI) และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่ง ในงานนี้ ได้มี ปรมาจารย์ด้านรากฟันเทียม (Dental implant) จากทั่วโลก มา บรรยาย ให้ความรู้ วิชาการ แก่ทันตแพทย์, หมอฟันเชียงใหม่ และผู้สนใจ ร่วมฟัง ทำให้ ทันตแพทย์ นำความรู้ โดยเฉพาะด้านรากฟันเทียม ไปใช้ในการเรียน หรือการทำงาน ต่อไป

dentalchiangmai
dentist chiangmai
dental implant chiangmai
หมอฟันเชียงใหม่
dental implant chiangmai
dental implant chiangmai
dental implant chiangmai
dental implant chiangmai
dental implant chiangmai
หมอฟันเชียงใหม่
Dental Chiang Mai
หมอฟันเชียงใหม่
Dental Chiang Mai
dental implant chiangmai
Dental Chiang Mai
Dental Chiang Mai
Dental Chiang Mai
Dental Chiang Mai
dental implant chiangmai
dental implant chiangmai
dental implant chiangmai