คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

23 พฤษภาคม 2567 ตัวแทน ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ ผู้บริหารคลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม มอบรถกอล์ฟ รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 1 คัน มูลค่า 262,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม.

dental chiang mai ทำฟันเชียงใหม่