คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

เมื่อวันที่ 20-21 มค 63 ทางทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ คลินิก เจริญเมือง(ซีเอ็ม)และ ทีมงาน ได้เดินทางขึ้นไป ทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน และ แจกทุนการศึกษานักเรียน ที่ โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ และ โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

คณะทันตแพทย์ เจ้าหน้า คลินิกเจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกทุนการศึกษา pic 1 คณะทันตแพทย์ เจ้าหน้า คลินิกเจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกทุนการศึกษา pic 2 คณะทันตแพทย์ เจ้าหน้า คลินิกเจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกทุนการศึกษา pic 3 คณะทันตแพทย์ เจ้าหน้า คลินิกเจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกทุนการศึกษา pic 4 คณะทันตแพทย์ เจ้าหน้า คลินิกเจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกทุนการศึกษา pic 5 คณะทันตแพทย์ เจ้าหน้า คลินิกเจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกทุนการศึกษา pic 6 คณะทันตแพทย์ เจ้าหน้า คลินิกเจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกทุนการศึกษา pic 7 คณะทันตแพทย์ เจ้าหน้า คลินิกเจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกทุนการศึกษา pic 8 คณะทันตแพทย์ เจ้าหน้า คลินิกเจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกทุนการศึกษา pic 9 คณะทันตแพทย์ เจ้าหน้า คลินิกเจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกทุนการศึกษา pic 10 คณะทันตแพทย์ เจ้าหน้า คลินิกเจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกทุนการศึกษา pic 11 คณะทันตแพทย์ เจ้าหน้า คลินิกเจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกทุนการศึกษา pic 12 คณะทันตแพทย์ เจ้าหน้า คลินิกเจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทีมงาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกทุนการศึกษา pic 13