คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (PDAT) ร่วมกับ German Society of Oral Implantology (DGOI) และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 5th Thai-German Dental Congress ในหัวข้อเรื่อง “Esthetic and Implantology: Integrated Biology and Digital Dentistry” ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ Thai - German International Congress ครั้งที่ 5 pic 1 งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ Thai - German International Congress ครั้งที่ 5 pic 2 งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ Thai - German International Congress ครั้งที่ 5 pic 3 งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ Thai - German International Congress ครั้งที่ 5 pic 4 งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ Thai - German International Congress ครั้งที่ 5 pic 5 งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ Thai - German International Congress ครั้งที่ 5 pic 7 งานประชุมวิชาการรากฟันเทียม นานาชาติ Thai - German International Congress ครั้งที่ 5 pic 8