คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

ตู้เราสุข ตอบแทนชุมชนและสังคม ด้านหน้า คลินิก เจริญเมือง ทันตกรรม เชียงใหม่

ปี 2563 เป็นปีที่ ได้มีการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ทำให้ ทั่วโลกได้รับผลกระทบ รวมถึง ประเทศไทยด้วย จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ มี ชาวบ้าน หลายๆ คน ได้รับผลกระทบ

#ตู้เราสุข เป็นหนึ่งใน โครงการ "กล่องใจ" ตอบแทนชุมชนและสังคม ของ พี่น้องศิษย์เก่าชาว MC (MC we care, MC we share) มีตั้งอยู่หลายจุด ใน จ.เชียงใหม่ รวมถึงที่ด้านหน้า คลินิก เจริญเมือง ทันตกรรม (CM Dental Clinic) ถ.เจริญเมือง ใกล้สี่แยกหนองประทีป จ.เชียงใหม่ มีหลายท่านผ่านไป และได้แวะของเอาของเติมแบ่งปัน ให้กับ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ได้หยิบไปใช้ เพราะ การให้ คือ ความสุข

ตู้เราสุข ตอบแทนชุมชนและสังคม ด้านหน้า คลินิก เจริญเมือง ทันตกรรม เชียงใหม่
ตู้เราสุข ตอบแทนชุมชนและสังคม ด้านหน้า คลินิก เจริญเมือง ทันตกรรม เชียงใหม่
ตู้เราสุข ตอบแทนชุมชนและสังคม ด้านหน้า คลินิก เจริญเมือง ทันตกรรม เชียงใหม่
ตู้เราสุข ตอบแทนชุมชนและสังคม ด้านหน้า คลินิก เจริญเมือง ทันตกรรม เชียงใหม่
ตู้เราสุข ตอบแทนชุมชนและสังคม ด้านหน้า คลินิก เจริญเมือง ทันตกรรม เชียงใหม่
ตู้เราสุข ตอบแทนชุมชนและสังคม ด้านหน้า คลินิก เจริญเมือง ทันตกรรม เชียงใหม่