คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ทำความดีเราขอชื่นชม” ยกย่อง อสม. ผู้เสียสละทำงานช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

เมื่อ วันที่ 14 สค 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ ในนามของ นายกสโมสรซอนต้า เชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ได้จัดกิจกรรม โครงการ “ทำความดีเราขอชื่นชม” ยกย่อง อสม. ผู้เสียสละทำงานช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ขอบคุณและให้กำลังใจ ทีม อสม.ตำบลแม่เหียะ ที่ทำหน้าที่เป็นมดงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ตั้งแต่การเฝ้าระวัง โรคติดต่อ ไวรัส Covid -19 เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ออกเยี่ยมผู้กักตัว รวมถึง การเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนย่า และไวรัสซิก้า ในเขตพื้นที่โดยการปฏิบัติการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระดมกำลังเคาะประตูบ้านรณรงค์ทุกหลังคาเรือน ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ตำบลแม่เหียะปลอดจากไข้เลือดออก นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่ และ สุดท้ายของงาน ยังมีมอบของที่ระลึก และ เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน