คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

คลินิก เจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทันตกรรม (CM Dental Clinic) คลินิกทันตกรรมคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Quality Dental Clinic)

คลินิก เจริญเมือง(ซีเอ็ม) ทันตกรรม (CM Dental Clinic) ได้รับ ประกาศนียบัตร ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามโครงการ คลินิกทันตกรรมคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Quality Dental Clinic) ภายในงานประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่อง แนวทางการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ (New normal New dental service model)

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30–16.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

คลินิกทันตกรรมคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Quality Dental Clinic)