คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม)
ทันตกรรม เชียงใหม่

Dentist Chiang Mai, Thailand

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ (+66) 053 266 557

อีเมลติดต่อทำฟันจัดฟันเชียงใหม่ [email protected]

add line ติดต่อทำฟันเชียงใหม่ @cmdental

ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ ทันตแพทย์ประจำ คลินิก เจริญเมือง (ซีเอ็ม) ทันตกรรม ร่วมงาน และ รับมอบโล่ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช ครบ 63 ปี โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 ตค 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช ครบ 63 ปี
วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช ครบ 63 ปี
วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช ครบ 63 ปี
วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช ครบ 63 ปี